Maar ik weet wel, als God bestaat, dan is hij niet gereformeerd…

Bewust heb ik meer dan 24 uur tussen het krantenartikel en mijn reactie gelaten. Een afkoelingsperiode zogezegd, want ik was woest en eigenlijk ben ik dat nog steeds. Sinds de moord op Pim Fortuyn blijkt Nederland een bananenrepubliek, maar ik had de stille hoop dat we de achterlijke Middeleeuwen achter ons gelaten hadden. Helaas, meer dan 250 predikanten, voorgangers en prominenten van de orthodox-protestantse kerk in Nederland hebben de Nashville-verklaring ondertekend. Idioten die kennelijk niet begrepen hebben dat wij allen naar God’s evenbeeld geschapen zijn en dat Hij liefde en tolerantie predikte.

Niet deze simpele zielen, die kennelijk niet beseffen dat de kerk al sinds haar oprichting het boek volledig naar hun hand gezet hebben met aanpassingen en omissies. En ergens hebben ze in datzelfde boek gelezen dat er kennelijk genezing van homoseksualiteit mogelijk is. Belachelijk en volledig onnodig. Ook een vreemde stelling, want vertegenwoordigen zij niet dezelfde mensen die consequent weigeren hun kinderen in te laten enten (tenzij blijkt dat ze onvruchtbaar zijn, want dan mag de medische wetenschap wel ingrijpen).

Wilders wordt al jarenlang achtervolgd voor zijn ‘minder’ uitspraak in een poging hem veroordeeld te krijgen en op deze wijze een zetel in de Tweede kamer onmogelijk te maken. Ik hoop op een justitiële veroordeling van Van Staaij en Van Dijk, zodat Nederland verschoond wordt van deze zielige types als ‘volksvertegenwoordigers’. Dat moet mogelijk zijn, want zij overtreden artikel 1 van de Grondwet (Gelijke behandeling en discriminatieverbod). Niet geheel verbazingwekkend houdt Rutte weer zijn mond, want hij heeft elk zeteltje nodig om overeind te blijven. Misschien is dat nog wel veel erger; uit eigenbelang net doen alsof je het niet gehoord hebt. Hij zal zich anders binnenkort ongetwijfeld op de wet van vrijheid van meningsuiting beroepen.

De ondertekenaars blijken in tegenspraak met de leer van God zeer intolerant. Geheel volgens traditie overigens, want al eeuwen zijn ze bekrompen. Andersdenkenden worden veroordeeld en de regel van naastenliefde is spontaan vergeten. Robert Long beschrijft in Perebloesem zijn jeugd in Ederveen samen met zijn moeder, die vlak na de oorlog van zijn vader scheidde en met de rug aangekeken werd door de lokale streng gereformeerde goegemeente.

Je moest naar school en naar de kerk met zijn psalmen en gezangen
Waar de god der wrake heerste met een ijzig schrikbewind

Ederveen, een beetje stug en achterdochtig
Tussen de velden vol met koeien, bieten, aardappels en graan
Je kon zo liefelijk zijn en tevens zo hardvochtig
Voor wie er plotseling alleen met zijn problemen kwam te staan

Maar ik weet wel, als God bestaat, dan is hij niet gereformeerd…

2 comments

  1. Ik ben het volledig met je eens: walgelijk. Mooi om hier een snobbig liedje aan te kunnen verbinden.

    Het is wel de vraag of ze Artikel 1 overtreden hebben, want puur iets vinden (hoe walgelijk ook) is nog geen discriminatie. Niet helemaal te vergelijken met de uitspraak van Wilders dus, die werd gezien als een oproep tot iets.

    Het ontgaat mij verder even wat de dood van Fortuyn hier mee te maken heeft. Ik vond hem persoonlijk een idioot die zwaar overschat werd (en postuum alleen maar meer) terwijl hij niets zinnigs heeft bijgedragen… maar dat allemaal terzijde. Ik snap niet waarom zijn dood een soort ‘breekpunt’ in onze recente geschiedenis zou zijn ofzo? Dat is mij dan ontgaan. Ik zie dan eerder 11 september 2001 als begin van een nieuw tijdperk van polarisatie en intolerantie op allerlei gebieden, die versterkt worden in tijden van crisis, armoede en onzekerheid. Deze christelijke intolerantie specifiek is over komen waaien uit Amerika, waar arme blanke mensen (ten onrechte) het idee hebben dat ze in de verdrukking zitten door andere culturen; terwijl het in werkelijkheid natuurlijk rijke blanken zijn die de welvaartskloof in stand houden en iedereen tegen elkaar uitspelen.

    1. Voor mij persoonlijk was de moord op Fortuyn het keerpunt in de Nederlandse samenleving. Een moord op een politicus was sinds Willem I niet meer voorgekomen. Zaken die in bepaalde bananenrepublieken (en in Zuid-Europa) gebeurden, maar ondanks alle meningsverschillen niet in NL. Ook een schimmige moord, waarbij de politiek behoorlijk wat boter op hun hoofd heeft en de ware toedracht tot op de dag van vandaag onduidelijk is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.