Un tèdje geleije kwam ik op ut lumineuze idei (al zeg ik ut zelluf) un ùitzending van Snob radiau an De Haag popstad te wèdûh. Divegse (drog)reideen:
1. Ik kom oâhspronkelijk ùit ut Haagse en ut bloed krùip nâh einmaal waah ut nie gan ken.
2. Doâh de jare hein en vanweige mèn beroep heppik de Haagse tongval grautendeils kenne terugdringe, behalleve wanneâh ik kwaad ben of un slokkie te veil op hep. Darom vind ik dit lied zau veschrikkelijk leuk: Haagse humor en lekkâh plat. Zeg dat iets auvâh mèzelluf?
3. De Haag is de belangrèksge popstad van Neidâhland. Ut begon daah ènd jare vèftag (met ondâh andere de Tielman Brothegs) en tot op de dag van vedaag komp d’r verassende muziek ùit de haufstad. Haufstad? Ja, want in ellek andâh land zeitelt de reigering in de haufdplaats vannut land. Je wogt tenslotte vanùit De Haag berutteld.
4. En omdattik d’r gewaun zin in had.

Afèn, twei uâh Haagse bans en zangâhs. Vereweg de meiste lage zau op de draaitafel, maah ik wilde auk mindâh bekende aks belichte en dus deid ik un rondje feisboek. Ut was al snel dùidelijk dattik un dagpraugramma had kenne make en dan nog maah ein liedje peâh agties had hoeve draaie. Enniewei, voâh de liefhebbâhs ken je hieâh naah de podkas lùisterûh.

In 2012 skoâhde De Kraaie met Ik Vind Je Lekkâh en dat lied is altèd blève hangûh. Ik ben gein fan van rap en hâhse, maah hieâh ken ik gein genoeg van krègûh. Waahschènlijk omdat ut in plat Haags gerap wogt, maah auk omdat de clip gènag is met de onwaahschènlijk lekkere preisentatrice Evie Hansse innun gastrol. De Kraaie zèn Prins Clit in Paanham en Berrend Gansebev; de name zèn anagrammûh. Dùistâh, gevaahlijk, uniek, hard, rech doâh zei en dit alles met un knipaug, want wie stelt nâh dat de managâh Jause Kuervo heit? Ze bestorreme de paudia met kèharde beats en ègewèze tekste en dit alles op z’n Haags. Ut gigantiese sukses van de met gâhd bekraunde plaat Ik Vind Je Lekkâh wegd opgevollegd doâh Pechvaugel en Dat Gepèpzèk (kauvâh van Blurred Lines). In 2016 kwame ze – na un kogte rusperiaude – èzegsterrek terug met ut album Gâhd en dit wegd geviegd doâh ut kape van De Pieâh in Scheiveninge, waah ze un driedaagse ‘illegale’ rave oâhganiseâhde.

Anno 2018 istâh nog maah ein Kraaie auvâh; Prins Clit vliegt ùit, omdat hè un andere muzikale richting wil inslaan. Berrend Gansebev – die andere vaugel – gaat-ie kaumende jaah an de slag met un nieuw album. D’r legge al 13, 14 tracks klaah, maah voâh ut album ga ik iets meâh tèd neime, zaudattik met iets heil vets ken kaume in de laup van dit jaah.

Ik was niet dronken toen ik dit stukje aan het papier toevertrouwde, maar heb het omgezet naar (plat) Haags. Om de tekst te begrijpen zal het fonetisch uitgesproken moeten worden, maar ter leering ende vermaeck staat het stukje hieronder in het ABN.

Een tijdje geleden kwam ik op het lumineuze idee (al zeg ik het zelf) een uitzending van Snob radio aan Den Haag popstad te wijden. Diverse (drog)redenen:
1. Ik kom oorspronkelijk uit het Haagse en het bloed kruipt nou eenmaal waar het niet gaan kan.
2. Door de jaren heen en vanwege mijn beroep heb ik de Haagse tongval grotendeels kunnen terugdringen, behalve wanneer ik kwaad ben of een slokje te veel op heb. Daarom vind ik dit lied zo verschrikkelijk leuk: Haagse humor en lekker plat. Zeg dat iets over mijzelf?
3. Den Haag is de belangrijkstge popstad van Nederland. Het begon daar eind jaren vijftig (met onder andere de Tielman Brothers) en tot op de dag van vandaag komt er verrassende muziek uit de hoofdstad. Hoofdstad? Ja, want in elk ander land zetelt de regering in de hoofdplaats van het land. Je wordt tenslotte vanuit Den Haag berutteld.
4. En omdat ik er gewoon zin in had.

Afijn, twee uur Haagse bands en zangers. Verreweg de meesten lagen zo op de draaitafel, maar ik wilde ook minder bekende acts belichten en dus deed ik een rondje facebook. Het was al snel duidelijk dat ik een dagprogramma had kunnen maken en dan nog maar één liedje per artiest had hoeven draaien. Enniewee, voor de liefhebbers kan je hier naar de podcast luisteren.

In 2012 scoorden De Kraaien met Ik Vind Je Lekker en dat lied is altijd blijven hangen. Ik ben geen fan van rap en house, maar hier kan ik geen genoeg van krijgen. Waarschijnlijk omdat het in plat Haags gerapt wordt, maar ook omdat de clip geinig is met de onwaarschijnlijk lekkere presentatrice Evi Hanssen in een gastrol. De Kraaien zijn Prins Clit in Paanham en Bernd Gansebev; de namen zijn anagrammen. Duister, gevaarlijk, uniek, hard, recht door zee en dit alles met een knipoog, want wie stelt nou dat de manager Jose Cuervo heet? Ze bestormen de podia met keiharde beats en eigenwijze teksten en dit alles op z’n Haags. Het gigantische succes van de met goud bekroonde plaat Ik Vind Je Lekker werd opgevolgd door Pechvogel en Dat Gepijpzeik (cover van Blurred Lines). In 2016 kwamen ze – na een korte rustperiode – ijzersterk terug met het album Goud en dit werd gevierd door het kapen van De Pier in Scheveningen, waar ze een driedaagse ‘illegale’ rave organiseerde.

Anno 2018 is er nog maar één Kraai over; Prins Clit vliegt uit, omdat hij een andere muzikale richting wil inslaan. Bernd Gansebev – die andere vogel – gaat het komende jaar aan de slag met een nieuw album. Er liggen al 13, 14 tracks klaar, maar voor het album ga ik iets meer tijd nemen, zodat ik met iets heel vets kan komen in de loop van dit jaar. 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.