Zoals op Facebook aangekondigd (en als het op Facebook staat is het waar); alle nieuwigheden van de Snob 2000 en Ondergewaardeerde Liedjes vind je hier in één nieuwsbrief.

Voor de TL;DR-types onder ons staat er bij elk item een vraag wat jij kunt doen. Voor degenen die juist van lange lappen teksten houden, hebben we de complete notulen van het Snob-overleg van 1 februari toegevoegd.

 

NIEUW CRITERIUM? 

Een van de hotste items op de agenda van het Snob-overleg was: wat doen we met het keuzelijstcriterium?

Het keuze-wat?

Sinds de start van de Snob 2000 hoefde een liedje maar één ding te doen om in onze keuzelijst te mogen worden opgenomen: niet in de keuzelijst van de Top 2000 komen. Er zijn nu twijfels aan de houdbaarheid van dit idee.

Want?

Dit jaar moesten we 374 liedjes afstaan aan de Top 2000 keuzelijst. Dat is extra jammer omdat onze stembussen eerder open gaan dan die van de Top. Het betekent namelijk dat we 374 liedjes hebben moeten diskwalificeren. En het worden er elk jaar meer. Dus gaan er stemmen op om het keuzelijstcriterium te veranderen.

Een alternatief zou kunnen zijn: in plaats van deze liedjes direct te diskwalificeren staan we deze pas in het daaropvolgende jaar af en uitsluitend indien ze in de Top 2000 eindlijst staan. En natuurlijk blijven we zoeken naar obscure shit om in de Snob 2000 keuzelijst op te nemen. Liedjes die de Top nooit zal overwegen.

En dus?

De pijn zit hem in liedjes die in de twilight zone terecht komen. Om een beeld te geven: van de 374 liedjes die vanuit de Snob-keuzelijst naar de Top-keuzelijst overvlogen, haalden er maar 46 de lijst. In de loop der jaren zijn 815 nummers ‘afgestaan’, die nooit de Top hebben gehaald en dat waarschijnlijk ook nooit meer doen.

En dus?

Da’s zonde. Een alternatief is dat we wat liedjes uit die twilight zone terug gaan omarmen. Liedjes die bijvoorbeeld al minimaal DRIE jaar in de Top 2000 keuzelijst verpieteren (Liedjes die ooit de Top 2000 gehaald hebben kunnen niet terugkeren).

Waarom zouden we dat niet doen?

Dit criterium is ingewikkelder en dus lastiger uit te leggen aan de stemmers. Nu is het ‘de Snob 2000: voor alle liedjes die niet mogen meespelen in de Top’. Met het andere criterium wordt het ‘voor alle liedjes die niet mogen meespelen in de Top of wel in de keuzelijst staan maar toch waarschijnlijk kansloos zijn omdat ze al drie jaar niet de eindlijst halen’.

Wat gaan we nu doen?

Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Er lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor veranderen.

Wat kun jij doen?
Jouw mening ventileren! Wat vind je: alles bij het oude laten of aanpassen?

NIEUWE RUBRIEK

Voor artiesten met een behoorlijk oeuvre gaan we zoek naar de Ondergewaardeerde Playlist. Die gaan we maken, op Spotify natuurlijk.

Hoe?

Via de 1-10-10-100 regel:

 • 1 blogger is de samensteller (degene die de boel coördineert en het blogje erover schrijft
 • Om mee te kunnen doen, heb je minimaal 10 bloggers nodig. En dan hebben we het over mensen die het complete oeuvre van de artiest goed genoeg kennen om de meest ondergewaardeerde liedjes eruit te pikken.
 • Iedere blogger kiest voor zichzelf 10 ondergewaardeerde liedjes uit van die artiest
 • En verdeelt vervolgens 100 punten over deze liedjes

Iedereen stuurt zijn lijstje naar de samensteller, die er een playlist van maakt (simpelweg alle scores bij elkaar optellen) en een blogje schrijft (welke nummers vallen op?, waarom zijn deze juist zo tof?).

De frequentie wordt één keer per maand. En het toffe is: de kans is aanwezig dat deze rubriek zijn eigen item en/of podcast krijgt op Kink FM! Heeft Skoop natuurlijk geregeld.

Wat kun jij doen? Klik hier voor de planning, vul je naam in, zet kruisjes bij artiesten die je goed genoeg kent (en vul eventueel aan met eigen artiesten).

 

 

NIEUWE WEBSITE

Nou ja, nieuw: we gaan een beetje sleutelen aan het design (met de fabulous Ms. Esther Honders) en Skoop gaat de site migreren naar een nieuwe omgeving.

Wat merk je hiervan?

Het kan zijn dat er af en toe wat design-dingetjes veranderen (logo, header, lettertype, menustructuur). Schrik dan niet, het hoort er allemaal bij.

Tijdens de migratie van de site hebben we waarschijnlijk een content freeze van een dag, dus dan kunnen we een dag lang niks posten.

Wat kun jij doen?

Niks 🙂

 

NIEUW FESTIVAL? 

Wat nou als we ons eigen Snob 2000-festival (kortweg Snobfest) zouden kunnen organiseren?

Het idee: we vragen minimaal drie artiesten uit de (eind)lijst om op een festival(letje) hun eigen Snob 2000-liedjes te spelen en een paar liedjes uit de lijst van anderen.

Waar?

W2 in Den Bosch is een optie, daar hebben we eerder weleens een feestje georganiseerd. Skoop legt ook contact met een poppodium in Utrecht (ik ben de naam ff kwijt).

Wanneer?

Oktober leek ons wel tof: want snobtober, plus eind van het festivalseizoen, plus begin van het Snob-seizoen!

Wie?

We hebben al een lijstje met mogelijke artiesten om te benaderen.

Wat kun jij doen?

Meedenken en -organiseren natuurlijk. Meld je aan (gewoon via een reply op deze mail)!

 

NOG MEER NIEUWE DINGEN?

Als je wilt weten wat er precies is besproken tijdens de Snob-meeting, zie de notulen hieronder. Een paar conclusies:

 • Het was weer een heel tof Snob-jaar
 • Sommige dingen kostten wel écht te veel tijd, gingen fout en niet efficiënt
 • Daar gaan we dit jaar verandering in brengen
 • De samenwerking met Pinguin vonden we weer heel tof
 • Het is wel de overweging waard om later te starten en na 1 januari door te gaan. Dat zou ons wat meer ruimte geven. Dat moet Pinguin dan wel willen
 • We gaan van 17 keuzes + 3 vrije keuzes naar 20 keuzes + 5 vrij keuzes

 

TENSLOTTE

 • Vergeet niet regelmatig de planning te checken
 • Join onze Facebook-groep (dan word je vanzelf aan de planning herinnerd door de coördinator)
 • We zoeken nog een Twitter-kannon dat @ndrgwrdrdldjs wil gaan bijhouden. Frans Kraaikamp wil graag het stokje overdragen. Hij heeft het dan ook vijf jaar (!) gedaan, waarvoor hulde!

 


DE SNOB-NOTULEN 

Evaluatie Snob 2018

Timing (stembussen open voor de Top, uitzending ongeveer tegelijkertijd)
Snob vs. Top – stembus: 24/11-04/12 vs. 01/12-7/12

Snob vs. Top – uitzending: 18/12-31/12 vs 25/12-31/12

De tijd tussen sluiting van de stembus en de start van de uitzending is nodig vanwege het verwerken van de data, het maken van de urenplanning en het versturen van de setjes aan de DJ’s (door Pinguin) omdat alles vooraf opgenomen dient te worden.
Tot en met 2016 was de Top-stembus vóór de Snob-stembus geopend, maar met het integraal uitzenden via Pinguin heeft de Top dit aangepast. De Snob-stembus eerder openen heeft een negatief effect op het stemgedrag. Volgens FJ is de korte overlap noodzakelijk m.b.t. extra stemmen.
SK stelt voor om de uitzending tegelijkertijd met de Top 2000 te starten en de eerste week van januari door te gaan (25/12-07/01) of pas op 1 januari te starten.
Deze suggesties hangt mede af van Pinguin en de presenterende DJ’s. RR stelt dat zij dan tijdens de feestdagen moeten opnemen, hetgeen het animo voor deelname kan verminderen. De tweede suggestie lijkt dan wel erg op mosterd na de maaltijd. Bovendien neemt de ‘exposure’ van de Snob per jaar toe en is het wellicht te vroeg om tot een van deze opties over te gaan, te meer daar het brandende vraagstuk de koppeling met de Top 2000 is.

Voorbereiding en processen (met name keuzelijst op orde krijgen en radio-uitzending plannen)

Na sluiting stembus 2018 is het totaal van de eindlijst + de vrije keuzes ca. 8.500 liedjes. Deze lijst dient teruggewerkt te worden naar ca. 4.500-5.000 mede doordat we elk jaar ca. 1.000-1.500 nieuwe liedjes aan de keuzelijst toevoegen. Tevens moeten de jaartallen en speelduur van de liedjes (planning Snob 2000 uitzending) erbij gezocht worden en verdere categorisering van muziekgenres. Deze gebruiken MJ en RR voor Snob-blogs en keuze-versimpeling voor de stemmers.

Probleem 2018:

–          Veel te late (en onredelijke) wens directeurtje bij Pinguin om proefuitzendingen van DJ’s te beluisteren. RR heeft dit geweigerd, omdat de ‘oude’ DJ’s via de podcast te belusiteren zijn en de ‘nieuwe’ ruime radio en presentatie-ervaring hebben. Een proefopname laten maken klinkt als een motie van wantrouwen naar de DJ’s.

–          Tekort aan DJ’s in 2018. De tweede week hebben de DJ’s van Pinguin dit opgevangen. Voor 2019 ziet het er goed uit, want 2 ‘oude’ DJ’s die in 2018 niet konden gaven aan dit jaar er wel graag weer bij te zijn. Marc Stakenburg en Niels Veurink hebben eveneens interesse. Femke vd Veen zal benaderd worden.

–          Totale lengte Snob 2000 (173 uur). Door schade en schande wijs geworden is 166 uur muziek het absolute maximum wat gedraaid kan worden. Voor de 2019 uitzending zullen MJ en RR kortere versies van tracks zoeken (just in case).

–          Aanlevering data na sluiting stembus (tijdstip + additionele data) en communicatie Roy. Er is heel veel tijd verloren met het aanleveren van de data en zonder speelduurtijden. De urenindeling bleek meer werk dan ingeschat.

RR: Ideëen welkom, maar uiterlijk én UITGEWERKT eind juni (geen losse flodders), en dus niet medio oktober of later, want dan staat de organisatie van de Snob 2000 bijna volledig in de steigers. Systematiek met Roy in september kortsluiten. Inventariseren van alternatieve stemtools (Muyeli, Female 2020 etc.)?

 

Promotie (PR, social)

De nieuwe wijze van plannen m.b.t. Twitter was een succes.

 

Radio-uitzending Pinguin

Het doel is meer professionele DJ’s te engageren. Meer nieuwe jingles en extra nummervermelding inspreken. Stoppen met oplezen van gedraaide liedjes: verwijzing naar websites.

 

Keuzelijst: houden we vast aan het Top 2000-criterium?
Hieronder een overzicht van de liedjes die door de Top per jaar opgehaald zijn met vermelding van het aantal die uiteindelijke de Top eindlijst haalden.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal
totaal 181 163 271 24 195 374 1208
T2000 3 116 87 91 12 41 46 396
keuzelijst 65 76 180 12 154 328 815
64% 53% 34% 50% 21% 12% 33%

 

RR: Sinds Pinguin radiouitzending in 2017 is er sprake graaigedrag met in 2 jaar tijd bijna 50% van de overgehevelde liedjes. RR: wat wanneer ze in 2019 besluiten 500 of zelf meer liedjes te ‘selecteren’? Het resulteert dan in een vorm van kiezersbedrog en afkalving van de kwaliteit van de Snob, vanwege het criterium liedje af te staan. De Snob is een op zichzelf staande eindlijst en niet uitsluitend een toeleverancier.

Voorstel: liedjes pas afstaan wanneer deze in de Top eindlijst staan en pas in het daaropvolgende jaar uit de keuzelijst schrappen. Ten tweede verpeieteren veel liedjes in de Top ‘selectielijst’. Voorstel terughalen van ca. 25-50 liedjes die momenteel minimaal 3 jaar in de Top keuzelijst staan en in het verleden in de S2000 stonden. Voorbeelden: Bettie Serveert (Palomine), Curtis Mayfield (Superfly), Hall & Oates (She’s Gone), James Brown (Woman), Joe Jackson (It’s Different For Girls), Kirstin Hersch (Your Ghost), New Order (True Faith), R.E.M. (Stand), Stevie Wonder (You Haven’t Done Nothing + Higher Ground), Supergrass (Moving + Sun Hits The Sky), Breeders (Cannonball), The La’s (There She Goes) The Scene (Rigoereus), This Mortal Coil (You And Your Sister + Song To The Siren). Todd Rundgren (Hello It’s Me + I Saw The Light, Urban Dance Squad (Deeper Shade Of Soul), Beatles (Revolution), Led Zeppelin (Dy’er Maker), Foo Fighters (The Pretender), Beastie Boys (Hey Ladies), Johan (Day Is Done + Oceans), Tori Amos (Silent All These Years), Oasis (Whatever + Some Might Say), Phil Lynott (King’s Call).

Keuzelijst: verdeling (hoe vaak mag een artiest terug komen, wel of niet pushen voor meer vrouwen in de lijst)

Schrappen bij minder dan punt
mits eerste notering
Alle liedjes uit blogs in jaar of
Vrije keuze vanaf 3 punten
Extra lied bij minimaal Snob-notering
Extra lied bij minimaal 2 punt via vrije keuzes
Bij meerdere titels via vrije Keuze: YouTube views
Studio-albums Liedjes
1 2
2 tot 3 5
4 tot 8 8
9 tot 16 12
17 tot 24 14
25 tot 34 16
35 plus 18

 

De enige manier om meer vrouwen (of soul, hiphop etc.) in de eindlijst te krijgen is een doelgroep aanboren, die op hen zal stemmen. Vorig jaar was ca. 16,5% van de liedjes in de keuzelijst door vrouwen gezongen; in de eindlijst was dit ca 14,7%. Wellicht kunnen we iets uit de Female 2020 halen?
RR: doelgroepen zoeken op social media. Actiegroep?

Stemtool
Geen probleem met autocue vanaf 3 letters. U2 is wel een probleem, evenals communicatie met Roy.
Op stemtool-pagina uitleggen dat twee-letterige woorden een extra spatie erna moeten krijgen.

Tevens een pagina maken met de wijze van keuzelijst samenstellen, koppeling Top 2000, verklaring voor terughalen van liedjes uit de keuzelijst van de Top 2000.